Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til. Den angir også hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål.

 

Innhenting av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted kan vi innhente informasjon om deg og din bruk av nettstedet, også gjennom cookies og analyseverktøy. Vi kan innhente personlig identifiserbar informasjon om deg, slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi innhenter via nettstedet med personlig informasjon vi innhenter og oppdaterer på andre måter (slik som via systemer for administrasjon a skolen, administrasjon av identifikasjon og tilgang, inkludert IP-adresser) eller som vi kan motta fra sosiale media eller tredjeparts nettsteder.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan du kan gi Tomasskolen personopplysninger:

  • Lete etter og gå gjennom innhold.
  • Bruk av søknads- og kontaktskjema på nettsiden
  • Kontakte oss for nærmere opplysninger.
  • Besøke våre nettsider mens du er innlogget på et sosialt medium

Det er ikke vår hensikt å innhente sensitiv informasjon via nettstedet med mindre vi er lovpålagt å gjøre det. Eksempler på sensitiv informasjon inkluderer rase eller etnisk opprinnelse, politisk standpunkt, religiøst eller filosofisk livssyn, medlemskap i fagforening, fysisk eller mental helse, generiske data, biometriske data, seksualliv eller seksuell legning, og kriminelt rulleblad. Vi ber om at du ikke gir fra deg sensitiv informasjon av slik karakter via internett. Dersom du av en eller annen grunn velger å gi oss sensitiv informasjon, har du med det samtykket til, dersom slikt samtykke er nødvendig og gyldig etter gjeldende lov, at vi kan innhente og bruke opplysninger slik som beskrevet i denne personvernerklæring eller som beskrevet på stedet hvor du velger å gi fra deg denne informasjonen.

Vi går heller ikke aktivt inn for å motta demografisk informasjon fra besøkende på nettstedet. Du kan imidlertid velge å gi fra deg slik informasjon (f.eks. når du går inn på våre nettsteder fra et sosialt medium eller benytter online-skjemaer). Dersom du velger å gi fra deg demografisk informasjon til oss, har du med det samtykket til, dersom slikt samtykke er nødvendig og gyldig ifølge lov, at vi kan innhente og bruke den informasjonen slik som beskrevet i denne personvernerklæring eller som beskrevet på stedet hvor du velger å gi fra deg denne informasjonen.

På nettsiden vår er det mulig å sende oss e-post. Meldinger som sendes via nettstedet vil inneholde ditt navn og din e-postadresse, samt eventuell tilleggsinformasjon du velger å gi i meldingen.