Åpningstider og priser

Tomasskolen SFO er en liten, trivelig SFO som holder til i lyse lokaler i kjelleren på Tomasskolen. Det er barn fra 1. – 4. trinn som har plass her, og vi har åpent 18,5 timer i uka.

På vanlige dager før og etter skolen er åpningstidene fra 07:30 – 08:25 på morgen, og fra 14:00 – 16:30 etter skolen (fra 13:00 på fredag for 1-2 trinn). Ved spesielle dager hvor skolen slutter tidligere enn normalt, vil også SFO være åpent fra skoleslutt.

SFO tar ferie i 4 hele uker i juli, men har åpent ut juni og i august før skolen starter. Vi har åpent de 3 første dagene av høst- og vinterferie og til og med lillejulaften i juleferien. Ved fulle dager på SFO er åpningstiden 07:30-16:30.

Forutsetning for å åpne i ferier er at minst 3 barn er påmeldt.

 

Kom tidsnok

Hvis barnet blir hentet etter stengetid vil det komme et gebyr på neste faktura på 250,- per påbegynte kvarter.

Drop-in

Du kan når som helst søke om drop-in timer på SFO. Dette kan være i tillegg til plassen du har eller helt uten å ha SFO plass. For å få drop-in time sender du melding på SMS til 482 98 521, Vigilo eller epost; sfo@tomasskolen.no og hører om det er nok voksne til at barnet ditt kan komme, som regel vil det gå fint.

Ved drop-in i feriene koster 1 dag 250 kr. Søk plass minst 2 uker før ferien starter, så vil du få tilbakemelding så fort som mulig.

Spesialtilbud for 1., 2. og 3. trinn

Staten sponser opp til 12 timer pr. uke av SFO plassen for 1., 2. og 3. trinn! Det er alltid opp til 12 timer per uke av plassen gratis. Denne reduksjonen sørger SFO-leder for at dere får. Dere søker om plass innen skolen starter i august og oppgir at dere har en førsteklassing, andreklassing eller tredjeklassing. Når dere søker skoleplass innen 1. oktober,. Da ordnes resten og dere betaler redusert/ingenting ut fra hvilken type plass dere har.

Søk i tide

Det er kun mulig å få dette spesialtilbudet dersom dere søker om plass før skolestart.

Appen Vigilo

Vi bruker Vigilo, så denne appen må lastes ned! Her sier du ifra om fravær. Det er sjeldent personalet fra skolen også er på SFO, så husk å gi oss også beskjed via Vigilo. Det kan også sendes SMS til 482 98 521.

Betaling

SFO blir fakturert sammen med skolepengene etterskuddsvis den 30. hver måned. Du betaler for 11 måneder. Betalingen er fordelt på de 11 månedene august – juni, totalt 190 skoledager. Summen er den samme, uavhengig av antall skole- og SFO-dager.

Prisen kan justeres i løpet av skoleåret, da vil dere få varsel 2 mnd før det eventuelt skjer.

Søknad om prisreduksjon

Det er mulig å søke prisreduksjon på SFO dersom utgiftene for SFO utgjør mer enn 6% av husholdets samlede inntekter. For mer info; send e-post til SFO-leder Maria Gilde Vikestad.

Oppsigelse av plass

Det er 2 mnd. oppsigelsestid. Du må si opp plassen før den 1. i kommende måned.

For endring av plass fra hel til halv er det 1 mnd. varsel før prisendring.

Oppsigelse/endring MÅ sendes på e-post til SFO-leder Maria Gilde Vikestad (tlf. 48298521, mariavikestad@tomasskolen.no)

Oppsigelse i mai

I mai er det 3 måneders oppsigelse pga. sommerferien!

Kontakt oss

Ved spørsmål kontakt SFO-leder Maria Gilde Vikestad (tlf. 48298521, mariavikestad@tomasskolen.no).