Kontakt oss

Tomasskolen
Trondheim Kristne Grunnskole

Festningsgata 2
7014 Trondheim
tlf. 73 53 42 47

Berit Marie Strand

Rektor

Tove Årseth Larsen

Inspektør

Administrasjon

Kontaktlærere

Faglærere