Les Mer

Velkommen til Tomasskolen

Vi er stolte av vårt flotte skolebygg, som er fullt av historie og sjel. Tomasskolen er en skole i vekst og ligger sentralt i hjertet av Trondheim. Vi har 144 elever fordelt fra 1. til 10. trinn. På Tomasskolen jobber vi for å kunne tilby våre elever et trygt og inkluderende skolemiljø med god oppfølging og med en høy faglig kompetanse på opplæringen. Vi følger de samme lærerplanene som i offentlig skole, og elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter.

Vi ønsker et transparent miljø hvor hvert enkelt menneske blir sett, akseptert og opplever et godt og trygt læringsmiljø. Tomasskolen er en multikulturell og fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

Hvis du lurer på hvordan vi har det her på skolen vår er du hjertelig velkommen til å besøke oss for en prøvedag.

Ta kontakt og velkommen til oss på Tomasskolen!

Vår skole er bygget på tradisjonelle verdier

Tomasskolen kan tilby

 • Et skoletilbud med en tydelig kristen profil
 • Variert og spennende undervisning
 • Undervisning i kinesisk og spansk
 • Leirskole for 7. trinn
 • Skole-pcer fra 5. - 10. trinn
 • Turdag for 1-2. trinn en gang i uken
 • Tur for 9. og 10. trinn til Tyskland/Polen med aktive fredsreiser
 • Vitnemål og eksamen på lik linje med offentlig skoler
 • Månedens karaktertrekk
 • SFO-ordninger for 1. - 4. trinn
 • Lærere som bryr seg og ser deg
 • Samarbeid med Skaperverket kulturskole, en kulturskole tilknyttet Betel Trondheim

Hva skjer?

VINTERFERIE

VINTERFERIE

20/02/2023

20/02/2023 - 26/02/2023

Påskeferie

Påskeferie

03/04/2023

03/04/2023 - 10/04/2023

Kontakt

kontor@tomasskolen.no

Kontor: 73 53 42 47
SFO: 482 98 521

Festningsgata 2,
7014 Trondheim