Om oss

Tomasskolen er en skole i vekst og ligger sentralt i hjertet av Trondheim. Skolen har ca. 140 elever fra 1. til 10. trinn. Vi er en offentlig godkjent kristen friskole som ble grunnlagt i år 2000 og eies av Pinsemenigheten Betel. Vi følger de samme lærerplanene som i offentlig skole med tilsvarende vitnemål og eksamener. Elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter. Vi tilbyr skole-PCer fra 5. – 10. trinn.

Ut fra et kristent menneskesyn ser vi på ditt barn som uendelig verdifullt med gaver og evner som skolen får være med å utvikle. Barns faglige, fysiske og åndelige utvikling står i sentrum for virksomheten. Vi  jobber for at ditt barn skal føle seg bekreftet og akseptert. Tomasskolen er en multikulturell og fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

Variert og spennende undervisning

Lærere som er villig til å gjøre det lille ekstra for å engasjere elever setter vi stor pris på. Harald, som er musikklærer på skolen vår, gjør dette. Han har laget veldig gode undervisningsvideoer på nett og i klasserommet strekker han seg også langt for å gjøre undervisningen spennende og lærerik. Han fikk velfortjent applaus fra elevene og kollegiet da han underviste om musikkhistorie fra den 2. verdenskrig iført ekte britisk uniform fra hæren.

Høy faglig kompetanse

Våre 32 ansatte jobber hardt for å sikre høy faglig kompetanse på opplæringen.

– Vi har lærere av begge kjønn og i ulike aldre, en god kombinasjon er viktig for barna. Vi utfyller hverandre, og jeg får gode tilbakemeldinger om et godt arbeidsmiljø, forteller rektor Berit Marie Strand.

Hvert år tar vi inn lærerstudenter som skal i praksis.

– Gjennom denne ordningen får vi også god oversikt over hva universitetet er opptatt av og hvilke føringer, både pedagogisk og faglig, som former dagens lærere. Dette gir oss en mulighet til å være oppdatert på det som står i fagplanene når det gjelder undervisning, avrunder Berit Marie Strand.

Sentral beliggenhet

Vi benytter de store grøntområdene ved festningen. Byens sentrum ligger en liten fottur unna, og vi bruker byen aktivt som klasserom; med biblioteksbesøk, besøk på museer, kunstutstillinger osv. I Olavshallen i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Vitenskapsmuséet

Trygt og inkluderende skolemiljø

Vi jobber hardt for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø, blant annet gjennom:

  1. Deltagelse i Null Mobbing
  2. Bruk av Trivselsboka. Det er ulike utgaver av denne boken for de ulike årstrinnene. Alle oppleggene som presenteres i boka har som mål å utvikle elevens sosiale kompetanse og skape et aktivt- og inkluderende læringsmiljø i klassen. Trivselsboka er lagt opp slik at det gjennomføres ett opplegg i måneden. Elevene får gjennom dette opplegget varierte utfordringer som gjør at de blir bedre kjent med seg selv og sine klassekamerater, samtidig som de selv er medvirkende i prosessen med å bygge sitt klassemiljø.
  3. Trivselsledere som er til stede i friminuttene for å inkludere barna i lek og skape mer harmoni.

Uteskole ved anledning

1-2. trinn har turdag en gang i uken.

Samarbeid med Skaperverket kulturskole

Gjennom Skaperverket kulturskole tilbyr vi undervisning i sang, piano, gitar, bass, trommer og blåseinstrumenter av messing. Vår lærer Mathilde Skarsem Thrana var manusforfatter og koreograf for forestillingen Ufiltrert som Skaperverket satte oppe.

Mange aktiviteter

For Tomasskolen er det viktig å arrangere elevforestillinger før jul og sommer. Ved fjorårets juleavslutning var det 89 barn som alle bidro på scenen og over 150 foresatte i salen.

Tydelig kristen profil, men åpen for alle

Vi har som mål at ditt barn skal bli sett og akseptert for den de er. Skolen er forankret i en evangelisk kristen tro basert på Bibelen, men ditt barn trenger selvfølgelig ikke å være troende for å begynne på Tomasskolen. Som foresatt er du og ditt barn hjertelig velkommen uansett hvilket ståsted eller livssyn dere har. Vi ønsker å ha tett kontakt med deg! Velkommen til å bli en del av en multikulturell og fargerik skole fylt av mye liv, kreativitet og engasjement både blant elever, lærere og foreldre.

Den offentlige skolen er også bygget på humanistiske og kristne verdier, men de som startet Tomasskolen hadde en visjon om at det kristne verdigrunnlaget skulle får større plass i skolehverdagen. Vårt skoletilbud har en tydelig kristen profil, men følger de samme læreplanene som i offentlig skole, og elevene blir vurdert i henhold til offentlige lover og forskrifter.

– Vi har utvidede årsplaner for KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk), og jobber med synlighet av det kristne menneskesyn i andre fag. Derfor har vi noe som heter synlighetstillegg i flere fag. Det skal være synlig at vi er en kristen skole. I tillegg har vi en morgensamling hver dag, med fokus på den kristne troen, forklarer rektor Berit Marie.

Elevene må være til stede under morgensamlingen, men velger selv om de vil være deltakende.

SFO for 1. – 4. trinn

SFO åpner kl. 07:30 og har åpen til kl. 08:25. Etter endt skoledag er SFO åpen fra kl. 14:00 – 16:30. Les mer eller søk plass.

Engasjert i å gjøre noe for andre

Hver høst samler vi inn penger til skolebarn i Niger. Pengene brukes til å dekke skolebøker, skoleuniform og annet materiell for elevene på en internatskole. I 2022 samlet vi inn hele 45.000 kroner, som dekker skolegang for ca. 15 elever i ett år.

– Vi får inn et betydelig beløp hvert år som vi kan gi uavkortet til prosjektet, fordi vi gjør dette direkte gjennom en misjonærfamilie vi har hatt samarbeid med gjennom flere år. Vi synes det er viktig at elevene våre blir engasjerte i det å gjøre noe for andre. Dette baserer seg på våre grunnleggende verdier – å hjelpe dem som trenger det, sier Berit Marie.

Tomasskolen har også samlet inn penger til Redd Barnas arbeid for barn på flukt. Aji fra Redd Barna besøkte Tomasskolen og forteller at hun ble møtt med masse engasjement og gode spørsmål fra elevene.

Valgfag og språkfag

Vi tilbyr flere attraktive valgfag og språkfag:

  • Kinesisk
  • Spansk
  • Arbeidslivsfag
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Sal og scene

Utenlandstur for 9. og 10. trinn

Annethvert år reiser 9. og 10. trinn til Tyskland/Polen for å snakke om verdier og lære om 2. verdenskrig på nært hold. Her fra den tidligere konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Det er et godt tillegg til ordinær undervisning.

Følg oss på sosiale medier

Hold deg oppdatert om hva som skjer på skolen gjennom å følge oss på sosiale medier.