Tomasskolen SFO

Vi er en liten, trivelig SFO som holder til i lyse lokaler i kjelleren på Tomasskolen. Det er barn fra 1.-4. trinn som har plass her, og vi har åpent 17,5 t i uka.

Vi fokuserer på å skape et rom for lek, utvikling og vennskap. Vi har flere aktiviteter barna kan velge mellom for å skape trygge rammer for god lek. Det varierer hvilke aktiviteter vi bruker og om vi er inne eller ute. Vi prøver å få til en tur ut alle dager utenom turdag. De dagene SFO er åpent hele dagen lager leder en plan som henges opp utenfor SFO rommet uka før. Disse dagene vil det variere om vi har aktiviteter på Tomasskolen, eller om vi har en utflukt et annet sted. For å skape en best mulig hverdag trenger vi god kommunikasjon med foreldre. Derfor er det viktig at dere registrerer fravær på Schoollink (husk å huke av så SFO får informasjonen, det er ikke alltid vi rekker å snakke med lærer). Appen heter MS Schoollink på app-store. Andre beskjeder kan sendes til SFO telefon, 482 98 521.

Det er mulig å ha hel eller halv plass hos oss.

Hel plass: Koster 2350,- og gir rett til å være her alle dagene vi har åpent utenom skolen.
Halv plass: Koster 1520,- og gir rett til å være her halvparten av dagene.

Åpningstider:

På vanlige dager før og etter skolen er åpningstidene fra 07:30 - 08:30 på morgenen, og fra 14:00 - 16:30 etter skolen (12:50 på fredag for 1.-2. trinn).

SFO starter opp noe før skolestart i august, i høstferien og vinterferien, samt uka etter skoleslutt i juni. Ved fulle dager på SFO er åpningstiden 08:00 - 15:00. Disse dagene har vi ofte påmelding for å være med på pga. antall personale. Da må barnet være meldt på innen påmeldingsfristen dere får på et skriv i starten av skoleåret i tillegg til påminnelse via melding på Schoollink.

Oppsigelse av plass: Det er 2 mnd. oppsigelsestid. Da må du si opp plassen før den 1. kommende måned. (Bortsett fra mai - da er det 3 mnd. oppsigelse pga. sommerferien) Skal du redusere eller øke plassen må det komme 1 mnd. før endringen skjer i praksis. Oppsigelse eller endring av plass sendes på e-post til SFO-leder!

Betaling av SFO

SFO blir fakturert sammen med skolepengene etterskuddsvis den 30. hver mnd. Du betaler for 11 mnd. Betalingen er fordelt på august til juni. 190 skoledager. Summen er den samme, uavhengig av antall dager barnet benytter seg av plassen sin.

Full plass: 2350,-

Halv plass: 1520,-

Prisen på SFO inkluderer daglig frukt.
Prisen kan justeres i løpet av skoleåret, men vil det skje med 2 mnd. varsel.

Tilskuddsordning SFO.

Fra august 2022 kommer det en ordning hvor alle elever på 1. trinn kan få 12 timer gratis på SFO. Det vil si at barn som trenger halv plass på 1. trinn vil få det gratis. De som trenger full plass betaler for timene etter de 12 gratis timene, dermed vil full plass for 1. trinn koste 739 kr pr. måned pr. elev.

Det vil også være mulig å få redusert betaling for 1-4. trinn HVIS utgiftene for et barn på SFO utgjør mer enn 6 prosent av husholdningens samlede inntekter. Har du 2 barn på SFO får du redusert betaling hvis utgiftene er mer enn 12 prosent av samlede inntekter. For å få dette tilskuddet må foreldre søke redusert betaling til skolen. De som har krav på tilskudd må sende dokumentasjon på at de har krav på redusert betaling ved å legge frem sist års skattemelding sammen med søknad om plass på SFO. Eventuelle andre skattepliktige inntekter må også dokumenteres. For å få gratis SFO i 12 timer for 1. trinn og/eller tilskuddsordningen for å redusere betaling må søknad til SFO være inne før skolen starter i august.

Ved spørsmål, kontakt SFO leder: mariavikestad@tomasskolen.no

Velkommen til Tomasskolen SFO!