TOMASSKOLEN SØKER KONTAKTLÆRER

Vi har ledig stilling for skoleåret 2022/2023:

  • Årsvikariat i 100% stilling som kontaktlærer på barneskolen 1.-7.trinn. Vi søker lærer med godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet. Det kan bli mulighet for fast ansettelse.

Litt om oss:

Tomasskolen, Trondheim Kristen Grunnskole, ble stiftet i år 2000 av Pinsemenigheten Betel, og er en offentlig godkjent friskole med rundt 150 elever fra 1. til 10. trinn. Vi holder til i det gamle Befalsskolebygget (1911) ved Kristiansten festning, i gangavstand til Trondheim sentrum.

Skolen har et godt kvalifisert personale, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har ca 30 ansatte fordelt på lærere, assistenter, vaktmester og administrativt personale.

Elevgruppen består av elever fra hele Trondheimsregionen, og elevene representerer en rikdom på ca 30 nasjonaliteter.

Våre kjerneverdier er: Vennlighet, respekt og kunnskap.

Vi ønsker oss lærere som:

  • Er bekjennende kristen, siden skolen har en tydelig kristen profil
  • Kan bygge gode relasjoner. Både med elever og kollegaer.
  • Ønsker å påvirke og engasjere seg i skolens utviklingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på utdanning, erfaring og egnethet ved tilsetting. Ved ansettelse blir du automatisk medlem av Statens Pensjonskasse. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Politiattest av nyere dato må legges fram før tiltredelse.


Søknadsfrist er 29 april. 2022


Søknad, CV, bekreftede attester og vitnemål sendes elektronisk til rektor@tomasskolen.no.


KONTAKTPERSONER:

Rektor, Berit Marie Strand: 40609906
Inspektør, Tove Årseth Larsen: 93059063
Adm. Leder, Laila Sæter: 40215636