Våre verdier

På Tomasskolen ønsker vi å:

  • Gi god oppfølging av hver enkelt elev
  • Skape et trygt og stimulerende kristent miljø preget av arbeidsro og trivsel
  • Gi elevene solide kunnskaper og ferdigheter
  • Bygge et sterkt fellesskap og vennskap mellom elevene
  • Framelske arbeidsglede og ansvarsbevissthet
  • Samarbeide tett med foreldrene
  • Legge til rette for at elevene selv kan utvikle et personlig og bevisst forhold til den kristne tro

Kompetanse

Ved å kombinere intellektuelle kunnskaper, praktiske ferdigheter og kreative evner med kristne verdier, skal elevene våre få de beste forutsetninger for å møte morgendagens utfordringer.

Karakterbygging

Vi ønsker at Tomasskolen skal være en «karakter-skole» som bygger en god karakter inn i elevene. Det legges vekt på respekt for Gud og mennesker, ved at vi hver måned jobber med et «karaktertrekk». Det kan være ærlighet, takknemlighet, nestekjærlighet, ansvarsbevissthet, hjelpsomhet, gavmildhet, respekt mm.

Sosial utvikling

Skolen legger vekt på at elevene viser respekt, omtanke og toleranse og et tilgivende sinnelag overfor hverandre. Ved å bruke egne undervisningsopplegg, jobber skolen bevisst med å styrke barnas sosiale kompetanse. Skolen har også en tiltaksplan for å forebygge og håndtere tilløp til mobbing. For å skape godt samhold og fellesskap ved skolen, legges det vekt på en rekke trivselstiltak. Vi oppmuntrer til ansvar og engasjement både lokalt og internasjonalt.

Egenutvikling

Vi ser på mennesket som en helhet. Både fysisk, mentalt og åndelig skal barna få nå sitt potensial. Skolen arbeider med å styrke elevenes allsidige utvikling av anlegg, naturgaver og talenter. Undervisningen tar utgangspunkt i hver enkelt elevs forutsetninger, modning og kunnskapsnivå.

 

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer