Våre verdier

På Tomasskolen ønsker vi å:

  • Gi god oppfølging av hver enkelt elev
  • Skape et trygt og stimulerende kristent miljø preget av arbeidsro og trivsel
  • Gi elevene solide kunnskaper og ferdigheter
  • Bygge et sterkt fellesskap og vennskap mellom elevene
  • Framelske arbeidsglede og ansvarsbevissthet
  • Samarbeide tett med foreldrene
  • Legge til rette for at elevene selv kan utvikle et personlig og bevisst forhold til den kristne tro

Våre verdier har sitt grunnlag i troen på at mennesket har sitt opphav hos Gud, og at vi er skapt til fellesskap med ham. Kombinert med troen på en god Gud som bryr seg om hvert enkelt menneske, er vårt mål i gi barn og unge en trygghet i livet som kan hjelpe dem gjennom med- og motgang i en krevende verden. Bibelen sier at Gud vil gi alle «framtid og håp». Dette formidler vi til våre elever. Vi forteller hver elev at de er vinnere, uendelig verdifulle og skapt med en hensikt.

I en atmosfære av raus kjærlighet og levende tro vil vi motivere elevene til læring for livet. Dette skjer best i et miljø med trygge relasjoner. Derfor arbeider vi målbevisst med trivsel og trygghet for den enkelte elev og med gode klassemiljøer.

Våre verdier angår hele mennesket, det faglige, det sosiale og det åndelige.  Mangfoldig kreativitet går hånd i hånd med sunn karakterbygging. 
Vår visjon handler om trygge, kunnskapsrike og engasjerte elever.

Læring og livsglede!

Tiltaksplan mot mobbing ved Tomasskolen

Mål: Å skape et trygt og godt skole- og læringsmiljø

  • Alle skal ha det bra på Tomasskolen. Elevene skal oppleve en trygg skole hvor vi har nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og trakassering av elever og ansatte.
  • Alle som jobber på Tomasskolen skal bidrag aktivt for at mobbing/vold og trakassering ikke skal forekomme på skolens område eller der skolen driver opplæring.
  • Vår kjerneverdier er vennlighet, respekt og kunnskap med mottoet trygg skole for alle.

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer