Søk plass på Tomasskolen

Trondheim Kristne Grunnskole er godkjent av departementet etter Privatskoleloven.

Utdrag fra skolens formålsparagraf:
Både ut fra norsk lov og Bibelens lære, er det tydelig å se at hovedansvaret for oppdragelse og opplæring faller på foreldrene. Trondheim Kristne Grunnskole skal være et tilbud til foreldre som ønsker et skoletilbud med en tydelig kristen ramme, et tilbud der disse foreldrene kan føle seg trygge på at deres ansvar for oppdragelse og opplæring følges opp i skolen av et opplegg forankret i en evangelisk kristen tro basert på Bibelen Guds Ord. Med utgangspunkt i den offentlige læreplanen for den 10-årige grunnskolen (Kunnskapsløftet) er det utarbeidet egne læreplaner for Trondheim Kristne Grunnskole.

Foreldrebetalingen er for tiden kr.750 pr. mnd. for barneskolen og kr.850 pr.mnd for ungdomsskolen (10 mnd. Pr. skoleår). For barn nr. 2 og 3 betales 50% – øvrige barn går gratis. Se forøvrig mer om skolepenger og rabatter her

Søknad
security image

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer