Nyttig info

Tomasskolen er en offentlig godkjent skole med statlig tilskudd. Foreldrebetalingen er for tiden 750,-/mnd. på barneskolen og 850,- på ungdomsskolen. Skoleåret er da beregnet til 10 måneder.

For familier med flere barn på skolen er det selvfølgelig rabattordninger. Det er da 50% rabatt for barn nummer to og tre, og er det enda flere barn fra samme familie så går disse gratis.

Kommunen dekker skoleskyss og busskort etter samme regler som for den offentlige skolen.

Reduksjon i skolepenger pga økonomi

Elever med forsørgere som har dårlig økonomi kan søke om reduksjon i skolepengene. Tabellen finner du nederst på denne siden.
For å få denne reduksjonen, må du levere likningsattesten for foregående år for begge foreldre/forsørgere og en søknad. (Søker som bare har en forsørger, må dokumentere dette.)

Last ned søknad om reduksjon av skolepenger 2019/2020, fyll ut og send til skolen.

 

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer