Nyttig info

Tomasskolen tilbyr skolefritidsordning, SFO, til foreldre som har behov for ettersyn før og etter skoletid.

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter (jf. Opplæringslovens § 13-7). Skolefritidsordningen skal tilrettelegge for det enkelte barns utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet.

Barn leker for å leke, og lærer gjennom lek. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kvalitetsplan for SFO og planer for den enkelte enhet.

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer