Nyttig info

Tomasskolen tilbyr skolefritidsordning, SFO, til foreldre som har behov for ettersyn før og etter skoletid.

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter (jf. Opplæringslovens § 13-7). Skolefritidsordningen skal tilrettelegge for det enkelte barns utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet.

Barn leker for å leke, og lærer gjennom lek. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringsloven § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, kvalitetsplan for SFO og planer for den enkelte enhet.