Nyttig info

Tomasskolen tilbyr skolefritidsordning, SFO, til foreldre som har behov for ettersyn før og etter skoletid.

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter (jf. Opplæringslovens § 13-7). Skolefritidsordningen skal tilrettelegge for det enkelte barns utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet.

Tomasskolen er en offentlig godkjent skole med statlig tilskudd. Foreldrebetalingen er for tiden 750,-/mnd. på barneskolen og 850,- på ungdomsskolen. Skoleåret er da beregnet til 10 måneder.

På Tomasskolen gir vi tilbud om leksehjelp noen dager i uken. Elevene vil få sitte og jobbe i et klasserom med en lærer til stede, som kan gi help og veiledning. 

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer