FAU - Foreldrenes Arbeids Utvalg

Eksempler på oppgaver og saker kan være:

Diskutere saker som tas opp i
 • politiske utvalg i kommunen
 • samarbeidsutvalget
 • elevrådet
 • foreldremøtene
Medvirke aktivt i
 • vurdering av skolen
 • utviklingsarbeid i skolen
 • utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
 • sosiale tiltak for elevene
 • organiseringen av undervisningen
 • utforming av egen skoles mål
 • prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT)
 • arbeidet med det fysiske skolemiljøet
 • arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
 • å få et godt samarbeid mellom hjem og skole

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer