FAU - Foreldrenes Arbeids Utvalg

Eksempler på oppgaver og saker kan være:

Diskutere saker som tas opp i
 • politiske utvalg i kommunen
 • samarbeidsutvalget
 • elevrådet
 • foreldremøtene
Medvirke aktivt i
 • vurdering av skolen
 • utviklingsarbeid i skolen
 • utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
 • planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
 • sosiale tiltak for elevene
 • organiseringen av undervisningen
 • utforming av egen skoles mål
 • prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT)
 • arbeidet med det fysiske skolemiljøet
 • arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
 • å få et godt samarbeid mellom hjem og skole