FAU - Foreldrenes Arbeids Utvalg

Eksempler på oppgaver og saker kan være:

Diskutere saker som tas opp i
  • politiske utvalg i kommunen
  • samarbeidsutvalget
  • elevrådet
  • foreldremøtene

FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg

Utvalget består av klassekontaktene for hvert trinn. Det ledes av leder, primært valgt av og blandt klassekontaktene.

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer