Info om første skoledag skoleåret 2021/2022 16.08.2021 1. - 4. trinn - Fellesmøte klokken 09:00-10. Skoledagen slutter klokken 12:00. 5. - 7. trinn - Fellesmøte 10:00-11:00 og vanlig skoledag etter det. 8. - 10. trinn - Oppmøte i klasserommene 11:00-12:00 og vanlig skoledag etter det.

Tilbake til Media