Trondheim Kristne Grunnskole er godkjent av departementet etter Privatskoleloven

Utdrag fra skolens formålsparagraf: Både ut fra norsk lov og Bibelens lære, er det tydelig å se at hovedansvaret for oppdragelse og opplæring faller på foreldrene. Trondheim Kristne Grunnskole skal være et tilbud til foreldre som ønsker et skoletilbud med en tydelig kristen ramme, et tilbud der disse foreldrene kan føle seg trygge på at deres ansvar for oppdragelse og opplæring følges opp i skolen av et opplegg forankret i en evangelisk kristen tro basert på Bibelen Guds Ord. Med utgangspunkt i den offentlige læreplanen for den 10-årige grunnskolen (Kunnskapsløftet) er det utarbeidet egne læreplaner for Trondheim Kristne Grunnskole.

Foreldrebetalingen er for tiden kr.800 pr. mnd. for barneskolen og kr.900 pr.mnd for ungdomsskolen (10 mnd. Pr. skoleår). For barn nr. 2 og 3 betales 50% – øvrige barn går gratis. Se forøvrig mer om skolepenger og rabatter her

Betaling for SFO-plassen - SFO-betalingen er fordelt på de 11 skolemånedene august-juni, dvs.180 skoledager. Det er lik sum for disse månedene, uavhengig av antall skole-og SFO-dager. -Prisene for plass på Tomasskolen SFO inkluderer daglig frukt, og er fra 01.07.17.: * Full plass: 2350,- * Halv plass: 1520,- -Betaling skjer etterskuddsvis, med forfall ca. 10. i måneden etter. -Prisene kan justeres i løpet av skoleåret, men da med to -2- måneders varsel i forkant.

Åpningstider SFO åpner før skolen 07:30 og har åpen til 08:25. Etter endt skoledag 14:00 – 16:30

Ved spørsmål ring 48298521, send mail til Sylvi-Anne Mørch: sylvianne@tomasskolen.no, Maria Gilde Vikestad: mariavikestad@tomasskolen.no eller send inn en søknad elektronisk.

Fødeselsdato:

Vi samtykker til at skolen kan innhente opplysninger om barn fra forrige skole eller barnehage og at vi har lest personvernerklæringen

Percentage

Vi samtykker til at skolen kan innhente opplysninger om barn fra forrige skole eller barnehage og at vi har lest personvernerklæringen