SFO

Velkommen til Tomasskolen SFO!

Tomasskolen SFO er en trivelig SFO som holder til i lyse lokaler i kjelleren på Tomasskolen. Det er i år 25-30 barn fra 1.-4.klasse som har plass her, og vi har åpent 13,5 time i uka. 

Vår visjon er: Tomasskolen SFO skal være et trygt og godt sted å være, hvile og vokse!

Vi har åpent noe før skolestart i august, de tre første dagene i høstferien og vinterferien, samt uka etter skoleslutt. Det er mulig å ha hel eller halvplass. Full plass gir rett til deltagelse alle dagene vi har åpent utenom skolen, halvplass gir rett til halvparten av dagene. Pris: 2350,- for helplass og 1520,- for halvplass. Halvplass knyttes til faste dager, med to dager ei uke og tre dager neste uke. Se søknads-skjemaet.

Fyll ut søknadsskjemaet og returner til Tomasskolen sfo v/leder Sigrun Vestbøstad, og dere vil få bekreftelse når plass er tildelt. Inntil skolestart 20.august tas søkere inn fortløpende. Etter 20.august må det søkes innen den 15. i måneden. Plass tildeles fra den 1. i påfølgende måned.

Åpningstider
SFO åpner før skolen kl.07.30 og har åpent til kl.08.25. Etter endt skoledag har SFO åpent fra kl.14.00-16.30, bortsett fra fredag, da SFO åpner kl.12.50.

Oppsigelse av plassen
Det er 2 måneders oppsigelsestid, med unntak av oppsigelse i mai. Da er oppsigelsestiden 3 måneder pga.betalingsfri juli. Oppsigelse av plassen gjelder fra den 1.i måneden, og oppsigelsen må sendes på mail til SFO-leder.

Ved uteblitt betaling, vil purring bli sendt. Betales ikke denne innen forfall, sies plassen opp fra SFO med umiddelbar virkning. Når utestående er betalt, kan det på nytt søkes om plass på SFO.

Betaling for SFO-plassen
-SFO-betalingen er fordelt på de 11 skolemånedene august-juni, dvs.190 skoledager. Det er lik sum for disse månedene, uavhengig av antall skole-og SFO-dager.
-Prisene for plass på Tomasskolen SFO inkluderer daglig frukt, og er skoleåret 18/19.:
* Full plass: 2350,-
* Halv plass: 1520,-
-Betaling skjer etterskuddsvis, med forfall den 30.
-Prisene kan justeres i løpet av skoleåret, men da med to -2- måneders varsel i forkant.

Ved spørsmål eller søknad send mail til SFO-leder Sigrun Vestbøstad; sigrun@tomasskolen.no