SFO

Velkommen til Tomasskolen SFO!

Tomasskolen SFO er en liten, trivelig SFO som holder til i lyse lokaler i kjelleren på Tomasskolen. Det er i snitt 14-18 barn fra 1.-4.klasse som har plass her, og vi har åpent 13,5 time i uka.

Vår visjon er: Tomasskolen SFO skal være et trygt og godt sted å være, hvile og vokse!

Vi har åpent noe før skolestart i august, de tre første dagene i høstferien og vinterferien, samt uka etter skoleslutt. Det er mulig å ha hel eller halvplass. Full plass gir rett til deltagelse alle dagene vi har åpent utenom skolen, halvplass gir rett til halvparten av dagene. Pris: 2350,- for helplass og 1520,- for halvplass. Halvplass knyttes til faste dager, med to dager ei uke og tre dager neste uke. Se søknads-skjemaet.

Fyll ut søknadsskjemaet og returner til Tomasskolen sfo v/leder Sigrun Vestbøstad, og dere vil få bekreftelse når plass er tildelt.

Åpningstider
SFO åpner før skolen kl.07.30 og har åpent til kl.08.25. Etter endt skoledag har SFO åpent fra kl.14.00-16.30, bortsett fra en litt lengre dag, da SFO åpner kl.12.50.

Oppsigelse av plassen
Det er 2 måneders oppsigelsestid, med unntak av oppsigelse i mai. Da er oppsigelsestiden 3 måneder pga.betalingsfri juli. Oppsigelse av plassen gjelder fra den 1.i måneden, og oppsigelsen må sendes på mail til SFO-leder.

Betaling for SFO-plassen
-SFO-betalingen er fordelt på de 11 skolemånedene august-juni, dvs.190 skoledager. Det er lik sum for disse månedene, uavhengig av antall skole-og SFO-dager.
-Prisene for plass på Tomasskolen SFO inkluderer daglig frukt, og er skoleåret 18/19.:
* Full plass: 2350,-
* Halv plass: 1520,-
-Betaling skjer etterskuddsvis, med forfall den 30.
-Prisene kan justeres i løpet av skoleåret, men da med to -2- måneders varsel i forkant.

Ved spørsmål eller søknad send mail til SFO-leder Sigrun Vestbøstad; sigrun@tomasskolen.no

 

Velkommen til Tomasskolen sfo!