SFO

Velkommen til Tomasskolens SFO!
SFO
Tomasskolen SFO er en liten, trivelig SFO som holder til i lyse lokaler i kjelleren på Tomasskolen. Det er i snitt 14-15 barn fra 1.-4.klasse som har plass her, og vi har åpent 13,5 time i uka. Helplass er over 8 timer pr.uke, halvplass er inntil 8 timer pr.uke. Vi tar imot søknad om plass hele skoleåret.

Vår visjon er: Tomasskolen SFO skal være et trygt og godt sted å være, hvile og vokse!

Åpningstider
SFO åpner før skolen kl.07.30 og har åpent til kl.08.25. Etter endt skoledag har SFO åpent fra kl.14.00-16.30, bortsett fra fredager da SFO åpner kl.12.50.

Ved skolefri holder SFO åpent en del av disse fridagene. Hvilke dager dette gjelder, gis beskjed om i august og januar. Full plass gir rett til deltagelse alle disse dagene, halvplass gir rett til halvparten av dagene. Det er i tillegg mulig å kjøpe enkeltdager for alle skolens elever i 1.-4.klasse. Det vil være påmelding i forkant, og den er bindende.

Oppsigelse av plassen
Det er 2 måneders oppsigelsestid, med unntak av oppsigelse i mai. Da er oppsigelsestiden 3 måneder pga.betalingsfri juli. Oppsigelse av plassen gjelder fra den 1.i måneden, og oppsigelsen må sendes på mail til SFO-leder.

Betaling for SFO-plassen
-SFO-betalingen er fordelt på de 11 skolemånedene august-juni, dvs.180 skoledager. Det er lik sum for disse månedene, uavhengig av antall skole-og SFO-dager.
-Prisene for plass på Tomasskolen SFO inkluderer daglig frukt, og er fra 01.07.17.:
* Full plass: 2350,-
* Halv plass: 1520,-
-Betaling skjer etterskuddsvis, med forfall ca. 10. i måneden etter.
-Prisene kan justeres i løpet av skoleåret, men da med to -2- måneders varsel i forkant.

Ved spørsmål eller søknad send mail til SFO-leder Sigrun Vestbøstad; sigrun@tomasskolen.no