Om skolen | Tomasskolen

Om skolen

Tomasskolen startet høsten 2000. Skolen er en 1-10-skole, og har 108 elever (2016), fordelt på alle trinn. Tomasskolen har læreplaner som tilsvarer de offentlige læreplanene. Skolen er en kristen friskole. Den er åpen for alle som ønsker et skoletilbud med en tydelig kristen profil.

Tomasskolen er en offentlig godkjent skole med statlig tilskudd. Foreldrebetalingen er for tiden 750,-kr pr mnd. på barneskolen og 850,-kr pr mnd. på ungdomsskolen i 10 mnd, 50% for barn nr to og tre, øvrige barn fra samme familie går gratis. Kommunen dekker skoleskyss og busskort etter samme regler som for den offentlige skolen. Før og etter undervisningstid gis det tilbud om skolefritidsordning (SFO).

På Tomasskolen har vi et flerkulturelt miljø, ca 40 % av elevene har annen bakgrunn en norsk, noe vi ser på som veldig positivt. Vi opplever at elever og lærere fra ulike kulturer bidrar på en positiv måte inn i skolefellesskapet.

Beliggenhet
Tomasskolen holder til i den gamle Befalskolen ved Kristiansten festning. Vi ligger tett inn til de store grøntområdene ved festningen og den vesle skogen Småbergan. Byens sentrum ligger en liten fottur unna, og vi bruker byen aktivt som klasserom; med biblioteksbesøk, besøk på museer, kunstutstillinger, og i Domkirken.

Menneskesyn
Tomasskolen eies av pinsemenigheten Betel og har som trosgrunnlag Bibelen og de felleskristelige bekjennelser. Skolen bygger på et kristent menneskesyn. Hvert enkelt menneske er uendelig verdifullt, det har gaver og evner som skolen får være med å utvikle. Eleven står i sentrum for virksomheten, og lærerne vil hjelpe eleven i sin faglige, fysiske og åndelige utvikling.