SFO

Skolefritidsordning(SFO)

Skolefritidstilbud er et leke og aktivitetstilbud for barn i 1. til 4. trinn før og etter skoletid. Målsettingen for SFO er å tilrettelegge for en trygg, trivelig og innholdsrik fritid, ved å stimulere til personlig utvikling gjennom lek, læring og sosial samhandling.

Tomasskolen gir tilbud om skolefritid for elever fra 1-4 trinn. SFO holder åpent det meste av skolens ferie og fridager ved behov. Åpningstidene blir fastsatt etter hvor stor interesse det er for et slikt tilbud.

Antall barn Hel plass (100%) over 8 timer Halv plass (50%) under 8 timer
Barn nr 1 2.280,- 1.480,-
Barn nr 2 1.710,- 1.080,-
Barn nr 3 1.140,- 680,-

 

  • Kostpenger er medregnet i prisen, 80 kr i måneden.
  • Som vist i tabellen så innvilges det 25 % moderasjon på barn nr. 2, og 50 % på barn nr. 3.
  • Oppsigelsesfrist av plass på SFO er 2. måneder fra den 1. eller 15. i måneden.
  • Endringer i oppholds type skjer fra den 1. i måneden med 1. måneds varsel.
  • Det kan søkes om redusert betaling til Trondheim kommune.

 

 Vi ønsker nye SFO elever og foreldre velkommen