Mobilskole

Tomasskolen blir Mobilskole
Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Nå innfører vi bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.
o Send melding når barnet ditt er sykt
o Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
o Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Send SMS til kontaktlærer
Send SMS til 03686, og start meldingen med TOMAS KLASSE, f.eks. TOMAS 1.
Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:
For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten TOMAS KLASSE [tekst] til 03686. F.eks. Hvis du har en elev i 1. klasse sender du SMS for eksempel slik: «TOMAS 1 Per er syk i dag. Hilsen Lise.» til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS
Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette er et gratis og frivillig tilbud fra skolen. Foresatte kan når som helst velge å ikke delta. Vi oppfordrer alle foresatte som får tilbudet til å være med, da det vil skape en direkte kommunikasjon mellom hjem og skole.

Du kan lese mer om mobilskole på: http://www.mobilskole.no