Leksehjelp | Tomasskolen

Leksehjelp

Tilbud om leksehjelp vil komme på plass i uke35. Mer info kommer.

På Tomasskolen gir vi tilbud om leksehjelp noen dager i uken. Elevene vil få sitte og jobbe i et klasserom med en lærer til stede, som kan gi help og veiledning.

NB! Skolen understreker at denne leksehjelpen ikke skal komme i stedet for den hjelpen foreldre/foresatte gir barna. Ingen ting kan erstatte en-til-en-hjelpen foreldrene gir når de leser med barna. Når det gjelder lesetreningen med foreldrene, vil vi understereke at den bør foregå daglig.

Likevel tror vi det kan være til hjelp for noen å få gjort en del lekser på skolen.

Mvh
Anne Berit Olaussen
rektor