Skolepenger | Tomasskolen

Skolepenger

Tomasskolen er en offentlig godkjent skole med statlig tilskudd. Foreldrebetalingen er for tiden 750,-kr pr mnd. på barneskolen og 850,-kr pr mnd. på ungdomsskolen i 10 mnd, 50% for barn nr to og tre, øvrige barn fra samme familie går gratis.Kommunen dekker skoleskyss og busskort etter samme regler som for den offentlige skolen.

Reduksjon i skolepenger

Elever med forsørgere som har dårlig økonomi kan søke om reduksjon i skolepengene. Tabellen finner du nederst på denne siden.
For å få denne reduksjonen, må du levere likningsattesten for foregående år for begge foreldre/forsørgere og en søknad. (Søker som bare har en forsørger, må dokumentere dette.)

Skoleåret 2016-17 (reduksjon i forhold til inntektsnivå foregående år):
kr. 160 000 90% reduksjon i skolepenger
kr. 170 000
85% reduksjon i skolepenger
kr. 180 000 80% reduksjon i skolepenger
kr. 190 000 75% reduksjon i skolepenger
kr. 200 000 70% reduksjon i skolepenger
kr. 210 000 65% reduksjon i skolepenger
kr. 220 000 60% reduksjon i skolepenger
kr. 230 000 55% reduksjon i skolepenger
kr. 240 000 50% reduksjon i skolepenger
kr. 250 000 40% reduksjon i skolepenger
kr. 260 000 30% reduksjon i skolepenger
kr. 270 000 20% reduksjon i skolepenger
kr. 280 000 10% reduksjon i skolepenger