Skolehelsetjenesten

Barneskolen (1.-7. trinn) og ungdomsskolen (8. – 10.trinn)

Vår helsesøster heter Cecilie Fjeldvær 91672731