FAU

FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg

Utvalget består av representanter for hvert trinn. For tiden er det Elling B
Vestbøstad som er leder, med telefon og e-post: 928 11 215 –
fau@tomasskolen.no.

Trinn FAU-representant Trinnkontakt
1 Linda Holm Hansen Asfaw Shawel
2 Elling B. Vestbøstad Annemarie vanDuinen
3 Bodil Selnes Frank Tangvik
4 Eva Tale Skogås Annemarie vanDuinen
5 Sverre Lauglo Kevin Yum Koosup
6 Camilla Mattson Ingeborg Tangvik
7 Bodil Selnes Heidi Midling
8 Signy Hefley Majen Sævik
9 Marit Mikalsen

Svein Arne Røed (FAU vara)

Linda Holm Hansen
10 Ann Irene Finseråsen Birger Rønning

 

FAU skal være foresattes talerør og kommunikasjon i forhold til skolen.
Informasjon og kommunikasjon forventes å gå begge veger. Leder har plass i
skolens styre. Det er en intensjon at mål og planer utarbeides i nært
samarbeid med foresatte, elevråd og skolen i forhold til viktige behov og
utfordringer.

FAU Tomasskolen benytter Foreldreutvalget for grunnopplæringen, www.fug.no,
som ressursbank for sitt arbeid.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående FAU.

Vennlig hilsen
Elling B. Vestbøstad
Leder FAU Tomasskolen