FAU | Tomasskolen

FAU

FAU – Foreldrenes arbeidsutvalg

Utvalget består av klassekontaktene for hvert trinn. Det ledes av leder, primært valgt av og blandt klassekontaktene. For tiden er det Ingeborg Tangvik som er leder, med telefon og e-post: 92 86 22 76 – ingeborg@kulinarium.no.

FAU skal være foresattes talerør og kommunikasjon i forhold til skolen. Informasjon og kommunikasjon forventes å gå begge veger. Leder har plass i skolens styre. Det er en intensjon at mål og planer utarbeides i nært samarbeid med foresatte, elevråd og skolen i forhold til viktige behov og utfordringer.

For tiden har FAU ved Tomasskolen bl.a. ansvar for månedlige «klubb-kvelder» for 4.-7.-trinn. FAU’s årlige dugnad står for døra med vasking inne og rydding ute.

Bare ta kontakt ved spørsmål!