Nyheter: Skolestart

Oppstart Mandag 20. august

1-7 trinn: 08.30 – 14.00 (vanlig skoledag)

8-10 trinn: 10.00-14.00

 

Kontaktinfo

Telefon: 73 53 42 47

E-post:
kontor@tomasskolen.no
rektor@tomasskolen.no